Ændringsforslag - ECON_AM(2018)616907Ændringsforslag
ECON_AM(2018)616907

ÆNDRINGSFORSLAG
508 - 583
Udkast til betænkning
Gunnar Hökmark
(PE610.856v01-00)
Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF
Forslag til direktiv
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: