Tarkistukset - ECON_AM(2018)616907Tarkistukset
ECON_AM(2018)616907

TARKISTUKSET
508 - 583
Mietintöluonnos
Gunnar Hökmark
(PE610.856v01-00)
Direktiivin 2014/59/EU muuttaminen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttaminen
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: