Ändringsförslag - ECON_AM(2018)616907Ändringsförslag
ECON_AM(2018)616907

ÄNDRINGSFÖRSLAG
508 - 583
Förslag till betänkande
Gunnar Hökmark
(PE610.856v01-00)
Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG
Förslag till direktiv
(COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD))

1.2.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: