6.6.2018
ECON_AM(2018)622095
ИЗМЕНЕНИЯ
29 - 95
Проект на доклад
Йепе Кофод
(PE621.119v01-00)
Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки
Предложение за директива
(COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 874kWORD 99k
Правна информация - Политика за поверителност