6.6.2018
ECON_AM(2018)622095
GROZĪJUMI Nr.
29 - 95
Ziņojuma projekts
Jeppe Kofod
(PE621.119v01-00)
Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm
Direktīvas priekšlikums
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 837kWORD 86k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika