6.6.2018
ECON_AM(2018)622095
AMENDEMENTEN
29 - 95
Ontwerpverslag
Jeppe Kofod
(PE621.119v01-00)
Harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 499kWORD 88k
Juridische mededeling - Privacybeleid