6.6.2018
ECON_AM(2018)622095
ÄNDRINGSFÖRSLAG
29 - 95
Förslag till betänkande
Jeppe Kofod
(PE621.119v01-00)
om harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna
Förslag till direktiv
(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 586kWORD 88k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy