13.9.2018
ECON_AM(2018)627793
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
137 - 334
Návrh správy
Ashley Fox
(PE626.662v02-00)
Európski poskytovatelia služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie
Návrh nariadenia
(COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1195kWORD 121k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia