25.10.2018
ECON_AM(2018)629583
ÆNDRINGSFORSLAG
75 - 166
Udkast til betænkning
Wolf Klinz
(PE627.813v02-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne
Forslag til direktiv
(COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 332kWORD 126k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik