13.11.2019
ECON_AM(2019)643162
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
7 - 23
Návrh správy
Lídia Pereira
(PE641.419v01-00)
Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce s cieľom bojovať proti podvodom v oblasti DPH
Návrh rozhodnutia
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 206kWORD 106k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia