Pozměňovací návrhy - ECON_AM(2020)658929Pozměňovací návrhy
ECON_AM(2020)658929

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
14 - 133
Návrh zprávy
Markus Ferber
(PE657.375v01-00)
Změna směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
Návrh nařízení
(COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD))

14.10.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: