Ændringsforslag - ECON_AM(2020)660110Ændringsforslag
ECON_AM(2020)660110

ÆNDRINGSFORSLAG
23 - 137
Udkast til betænkning
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
Forslag til forordning
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: