Módosítások - ECON_AM(2020)660110Módosítások
ECON_AM(2020)660110

MÓDOSÍTÁS
23 - 137
Jelentéstervezet
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
Az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosítása
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: