Emendi - ECON_AM(2020)660110Emendi
ECON_AM(2020)660110

EMENDI
23 - 137
Abbozz ta' rapport
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
Li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
Proposta għal regolament
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: