Amendementen - ECON_AM(2020)660110Amendementen
ECON_AM(2020)660110

AMENDEMENTEN
23 - 137
Ontwerpverslag
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
Wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie
Voorstel voor een verordening
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: