Amendamente - ECON_AM(2020)660110Amendamente
ECON_AM(2020)660110

AMENDAMENTELE
23 - 137
Proiect de raport
Ondřej Kovařík
(PE658.908v01-00)
Modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19
Propunere de regulament
(COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD))

29.10.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: