25.5.2021
ECON_AM(2021)693549
ÆNDRINGSFORSLAG
335 - 499
Udkast til betænkning
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)
om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi
Forslag til forordning
(COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 359kWORD 167k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik