25.5.2021
ECON_AM(2021)693549
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
335 - 499
Návrh správy
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)
Pilotný režim pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií
Návrh nariadenia
(COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 410kWORD 146k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia