Ændringsforslag - ECON_AM(2021)697828Ændringsforslag
ECON_AM(2021)697828

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 160
Udkast til betænkning
Olivier Chastel
(PE662.096v01-00)
Gennemførelsen af det sjette momsdirektiv: Hvad skal der til for at mindske momsgabet i Unionen?
(2020/2263(INI))

21.10.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: