Tarkistukset - ECON_AM(2021)697828Tarkistukset
ECON_AM(2021)697828

  TARKISTUKSET
  1 - 160
  Mietintöluonnos
  Olivier Chastel
  (PE662.096v01-00)
  Kuudennen arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpano: mitä vielä puuttuu EU:n alv-vajeen pienentämiseksi?
  (2020/2263(INI))

  21.10.2021

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: