Emendi - ECON_AM(2021)697828Emendi
ECON_AM(2021)697828

  EMENDI
  1 - 160
  Abbozz ta' rapport
  Olivier Chastel
  (PE662.096v01-00)
  Implimentazzjoni tas-6 Direttiva dwar il-VAT: x'jonqos biex titnaqqas id-diskrepanza tal-VAT fl-UE?
  (2020/2263(INI))

  21.10.2021

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: