Amendementen - ECON_AM(2021)697828Amendementen
ECON_AM(2021)697828

  AMENDEMENTEN
  1 - 160
  Ontwerpverslag
  Olivier Chastel
  (PE662.096v01-00)
  Tenuitvoerlegging van de zesde btw-richtlijn: wat ontbreekt er om de btw-kloof in de Unie te verkleinen?
  (2020/2263(INI))

  21.10.2021

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: