21.10.2021
ECON_AM(2021)697828
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 160
Návrh správy
Olivier Chastel
(PE662.096v01-00)
Vykonávanie šiestej smernice o DPH: čo chýba na zníženie rozdielu v DPH v Únii?
(2020/2263(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 358kWORD 104k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia