PDF 502kWORD 263k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2016)0530_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2016 m. gegužės 30 d. 15.00–16.30 val.

1.              Bendras posėdis su BUDG komitetu (žr. atskirą darbotvarkės projektą)

2016 m. gegužės 30 d. 16.30–17.30 val.

2.              Darbotvarkės tvirtinimas

3.              Pirmininko pranešimai

4.              Deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimas

ECON/8/01912

2016 m. gegužės 30 d. 17.30–18.15 val.

5.              Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) valdybos pirmininko skyrimas
– Viešasis klausymas su Komisijos pasiūlytu kandidatu Jeanu-Pauliu Gauzèsu

ECON/8/03072

2016 m. gegužės 30 d. 18.15–18.25 val.

Uždaras

6.              Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės valdybos pirmininko skyrimas
 

ECON/8/03119

·           Keitimasis nuomonėmis

2016 m. gegužės 30 d. 18.25–18.30 val.

*** Balsavimas ***

7.              Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės valdybos pirmininko skyrimas
 

ECON/8/03119

8.              Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atskleidžiančių rinkos dalyvių, vykdančių rinkos tyrimus, taikytina atitinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Atsakingas komitetas:

ECON

 

 

 

·           Išankstinio neprieštaravimo deleguotajam aktui priėmimas

*** Balsavimo pabaiga ***

9.              Kiti klausimai

10.              Kiti posėdžiai

2016 m. birželio 13 d., pirmadienis, 15.00–18.30 ir 2016 m. birželio 14 d., antradienis, 09.00–12.30 ir 15.00–18.30

Teisinė informacija - Privatumo politika