PDF 510kWORD 990k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2016)0530_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2016. gada 30. maijā, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2016. gada 30. maijā plkst. 15.00–16.30

1.              Kopīga sanāksme ar BUDG komiteju (sk. atsevišķu darba kārtības projektu)

2016. gada 30. maijā plkst. 16.30–17.30

2.              Darba kārtības pieņemšana

3.              Sanāksmes vadītāja paziņojumi

4.              Deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude

ECON/8/01912

2016. gada 30. maijā plkst. 17.30–18.15

5.              Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) valdes priekšsēdētāja iecelšana
- Atklāta uzklausīšana ar Komisijas ierosināto amata kandidātu Jean-Paul Gauzès

ECON/8/03072

2016. gada 30. maijā plkst. 18.15–18.25

Aiz slēgtām durvīm

6.              Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) valdes priekšsēdētāja iecelšana
 

ECON/8/03119

·           Viedokļu apmaiņa

2016. gada 30. maijā plkst. 18.25–18.30

*** Balsošanas laiks ***

7.              Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) valdes priekšsēdētāja iecelšana
 

ECON/8/03119

8.              Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atbilstošiem mehānismiem, sistēmām un procedūrām attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kas atklāj informāciju, kuri veic tirgus izzināšanu

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Atbildīgā komiteja:

ECON

 

 

 

·           Agrīnas piekrišanas pieņemšana attiecībā uz deleģēto aktu

*** Balsošanas beigas ***

9.              Dažādi jautājumi

10.              Nākamās sanāksmes

Pirmdien, 2016. gada 13. jūnijā, plkst. 15.00–18.30 un otrdien, 14. jūnijā, plkst. 9.00–12.30 un 15.00–18.30

Juridisks paziņojums - Privātuma politika