PDF 510kWORD 263k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2016)0530_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 30 maja 2016 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

30 maja 2016 r., w godz. 15.00 – 16.30

1.              Wspólne posiedzenie z komisją BUDG (zob. osobny projekt porządku dziennego)

30 maja 2016 r., w godz. 16.30 – 17.30

2.              Przyjęcie porządku dziennego

3.              Komunikaty przewodniczącego

4.              Kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych

ECON/8/01912

30 maja 2016 r., w godz. 17.30 – 18.15

5.              Mianowanie przewodniczącego zarządu Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
– Przesłuchanie publiczne Jean-Paula Gauzèsa, kandydata zaproponowanego na to stanowisko przez Komisję

ECON/8/03072

30 maja 2016 r., w godz. 18.15 – 18.25

Przy drzwiach zamkniętych

6.              Mianowanie przewodniczącego zarządu Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
 

ECON/8/03119

·           Wymiana poglądów

30 maja 2016 r., w godz. 18.25 – 18.30

*** Głosowanie ***

7.              Mianowanie przewodniczącego zarządu Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)
 

ECON/8/03119

8.              Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Przedm. właśc.:

ECON

 

 

 

·           Przyjęcie wczesnego oświadczenia o braku sprzeciwu wobec aktu delegowanego

*** Koniec głosowania ***

9.              Sprawy różne

10.              Następne posiedzenia

Poniedziałek 13 czerwca w godz. 15.00–18.30 oraz wtorek 14 czerwca w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności