PDF 303kWORD 263k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2016)0530_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 30. mája 2016 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

30. mája 2016 od 15.00 do 16.30 h

1.              Spoločná schôdza s výborom BUDG (pozri osobitný návrh programu schôdze)

30. mája 2016 od 16.30 do 17.30 h

2.              Prijatie programu schôdze

3.              Oznámenia predsedajúceho

4.              Preskúmanie delegovaných aktov a vykonávacích opatrení

ECON/8/01912

30. mája 2016 od 17.30 do 18.15 h

5.              Vymenovanie predsedu správnej rady Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)
– verejné vypočutie s Jeanom-Paulom Gauzèsom, navrhnuté Komisiou na účely prijatia pozície

ECON/8/03072

30. mája 2016 od 18.15 do 18.25 h

Za zatvorenými dverami

6.              Vymenovanie predsedu rady Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)
 

ECON/8/03119

·           výmena názorov

30. mája 2016 od 18.25 do 18.30 h

*** Hlasovanie ***

7.              Vymenovanie predsedu rady Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG)
 

ECON/8/03119

8.              Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa vhodných opatrení, systémov a postupov pre účastníkov trhu zverejňujúcich informácie na účely vykonávania skúmaní trhu

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Gestorský výbor:

ECON

 

 

 

·           prijatie predbežného rozhodnutia nevzniesť námietku voči delegovanému aktu

*** Koniec hlasovania ***

9.              Rôzne otázky

10.              Nasledujúce schôdze

v pondelok 13. júna od 15.00 do 18.30 h a v utorok 14. júna 2016 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia