PDF 294kWORD 263k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2016)0530_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 30 maj 2016 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

30 maj 2016 kl. 15.00–16.30

1.              Gemensamt sammanträde med BUDG-utskottet (se separat förslag till föredragningslista)

30 maj 2016 kl. 16.30–17.30

2.              Godkännande av föredragningslistan

3.              Meddelanden från ordföranden

4.              Granskning av delegerade akter och genomförandeåtgärder

ECON/8/01912

30 maj 2016 kl. 17.30–18.15

5.              Utnämning av styrelseordföranden för Efrag (European Financial Reporting Advisory Group)
- Offentlig utfrågning med Jean-Paul Gauzès, som kommissionen har föreslagit till denna post

ECON/8/03072

30 maj 2016 kl. 18.15–18.25

Inom stängda dörrar

6.              Utnämning av styrelseorföranden för den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG)
 

ECON/8/03119

·           Diskussion

30 maj 2016 kl. 18.25–18.30

*** Omröstning ***

7.              Utnämning av styrelseorföranden för den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG)
 

ECON/8/03119

8.              Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar

ECON/8/06549

              2016/2735(DEA)              C(2016)02859

 

Ansv. utsk.:

ECON

 

 

 

·           Antagande av ett tidigt beslut om att inte invända mot en delegerad akt

*** Omröstningen avslutas ***

9.              Övriga frågor

10.              Kommande sammanträde(n)

Måndagen den 13 juni 2016 kl. 15.00–18.30 och tisdagen den 14 juni kl. 9.00–12.30 och 15.00–18.30

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy