PDF 470kWORD 297k

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2016)0831_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 31. srpna 2016, 9:30–12:30 a 15:00–18:30

Čtvrtek 1. září 2016, 10:00–12:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

31. srpna 2016, 9:30–11:00

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Schválení zápisu ze schůze konané dne:

·           23.–24. května 2016              PV – PE583.939v01-00

·           30. května 2016              PV – PE584.011v01-00

·           13.–14. června 2016              PV – PE585.420v01-00

·           21. června 2016              PV – PE585.484v01-00

·           6. července 2016              PV – PE585.766v01-00

·           13. července 2016              PV – PE587.489v01-00

3.              Sdělení předsedy

4.              Přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

ECON/8/01912

31. srpna 2016, 11:00–12:30

5.              Veřejné slyšení o makroekonomickém, finančním a měnovém dopadu hospodářského rozvoje v Číně

ECON/8/06840

31. srpna 2016, 15:00–16:45

6.              Veřejné slyšení: „Na cestě k definitivnímu systému DPH a boj proti podvodům v oblasti DPH“

ECON/8/07258

31. srpna 2016, 16:45–17:05

7.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

ECON/8/06200

              2016/2047(BUD)             

 

Navrhovatel:

Markus Ferber (PPE)

PA – PE585.727v01-00
AM – PE587.443v01-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. července 2016, 12:00

31. srpna 2016, 17:05–17:50

8.              Zelená kniha o retailových finančních službách

ECON/8/05919

              2016/2056(INI)              COM(2015)0630

 

Zpravodaj:

Olle Ludvigsson (S&D)

PR – PE583.922v01-00
AM – PE585.531v01-00

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

IMCO, JURI

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. června 2016, 12:00

31. srpna 2016, 17:50–18:30

9.              Zavedení programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020

ECON/8/06240

***I              2016/0110(COD)              COM(2016)0202 – C8-0145/2016

 

Zpravodaj:

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)

PR – PE585.761v01-00

Příslušný výbor:

ECON

 

 

Stanoviska:

BUDG, CONT, JURI

 

·           projednání návrhu zprávy

1. září 2016, 10:00–11:30

10.              Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení

ECON/8/06983

              2016/2816(DEA)              C(2016)03999

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

 

·           výměna názorů s Komisí

11.              Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení

ECON/8/06983

              2016/2816(DEA)              C(2016)03999

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

 

·           výměna názorů na základě návrhu usnesení

1. září 2016, 11:30–12:00

*** Hlasování ***

12.              Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení

ECON/8/06983

              2016/2816(DEA)              C(2016)03999

 

Příslušný výbor:

ECON

 

 

 

·           přijetí návrhu usnesení

13.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

ECON/8/06200

              2016/2047(BUD)             

 

Navrhovatel:

Markus Ferber (PPE)

PA – PE585.727v01-00
AM – PE587.443v01-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

·           Příjetí návrhu stanoviska a rozpočtových pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. července 2016, 12:00

*** Konec hlasování ***

14.              Různé

15.              Příští schůze

pondělí 26. září od 15:00 do 18:30

Právní upozornění - Ochrana soukromí