PDF 175kWORD 277k

 

Commissie economische en monetaire zaken

 

ECON(2019)0923_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 24 september 2019, 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

23 september 2019, 15.00 - 17.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank

ECON/9/00482

23 september 2019, 17.00 - 18.00 uur

4. Openbare hoorzitting met Mario Draghi, voorzitter van het Europees Comité voor systeemrisico's

ECON/9/00485

23 september 2019, 18.00 - 18.30 uur

*** Stemming ***

5. Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)

ECON/9/01324

***I 2018/0048(COD) COM(2018)0113 – C8-0103/2018

 

Rapporteur:

 

Eugen Jurzyca (ECR)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

6. Markten voor financiële instrumenten

ECON/9/01323

***I 2018/0047(COD) COM(2018)0099 – C8-0102/2018

 

Rapporteur:

 

Caroline Nagtegaal (Renew)

 

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde stemming ***

24 september 2019, 14.30 - 16.30 uur

7. Economisch beleid in de eurozone in 2019

ECON/9/01058

 2019/2110(INI) 

 

Rapporteur:

 

Esther de Lange (PPE)

PR – PE639.994v01-00
AM – PE641.128v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Behandeling amendementen en gedachtewisseling met vertegenwoordigers van nationale parlementen

24 september 2019, 16.30 - 17.30 uur

8. Gedachtewisseling met Niels Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité

ECON/9/00494

         Gedachtewisseling over de beoordeling door het Europees Begrotingscomité van de algemene oriëntering van het fiscaal beleid in de eurozone voor 2020

9. Volgende vergaderingen

Nog te bevestigen:
Woensdag 2 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur en
donderdag 3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid