PDF 151kWORD 284k

 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

 

ECON(2019)1104_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 4. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

4. marraskuuta 2019 klo 15.00–17.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         22. heinäkuuta 2019 PV – PE639.942v01-00

         4.–5. syyskuuta 2019 PV – PE641.383v01-00

         16. syyskuuta 2019 PV – PE642.891v01-00

         23.–24. syyskuuta 2019 PV – PE641.399v01-00

         2. lokakuuta 2019 PV – PE641.395v01-00

         7. lokakuuta 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan, Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean puheenjohtajan sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean toisen varapuheenjohtajan Gabriel Bernardinon kuuleminen

ECON/9/00488

5. Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan Jose Manuel Campan kuuleminen

ECON/9/00487

6. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan Steven Maijoorin kuuleminen

ECON/9/00486

4. marraskuuta 2019 klo 17.00–17.30

7. Tietyt maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Esittelijä:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

8. Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Esittelijä:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

4. marraskuuta 2019 klo 17.30–17.45

9. Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY ja valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin 2008/118/EY muuttamisesta unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Esittelijä:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

4. marraskuuta 2019 klo 17.45–18.15

10. Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Esittelijä:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

Maanantai 18. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö