PDF 156kWORD 284k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

 

ECON(2019)1104_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 4. novembrī, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 4. novembrī plkst. 15.00–17.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 22. jūlijā PV – PE639.942v01-00

         2019. gada 4.–5. septembrī PV – PE641.383v01-00

         2019. gada 16. septembrī PV – PE642.891v01-00

         2019. gada 23.–24. septembrī PV – PE641.399v01-00

         2019. gada 2. oktobrī PV – PE641.395v01-00

         2019. gada 7. oktobrī PV – PE641.410v01-00

4. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes priekšsēdētāja, Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotās komitejas priekšsēdētāja un šajā amatā arī Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) priekšsēdētāja otrā vietnieka Gabriel Bernardino uzklausīšana

ECON/9/00488

5. Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja Jose Manuel Campa uzklausīšana

ECON/9/00487

6. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes priekšsēdētāja Steven Maijoor uzklausīšana

ECON/9/00486

2019. gada 4. novembrī plkst. 17.00–17.30

7. Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Referente:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

8. Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Referente:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 4. novembrī plkst. 17.30–17.45

9. Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Referents:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 4. novembrī plkst. 17.45–18.15

10. Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Referents:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

Pirmdien, 2019. gada 18. novembrī, plkst. 15.00–18.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika