PDF 158kWORD 284k

 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

 

ECON(2019)1104_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 4 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

L-4 ta' Novembru 2019, 15.00 – 17.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-22 ta' Lulju 2019 PV – PE639.942v01-00

         l-4 u l-5 ta' Settembru 2019 PV – PE641.383v01-00

         is-16 ta' Settembru 2019 PV – PE642.891v01-00

         it-23 u l-24 ta' Settembru 2019 PV – PE641.399v01-00

         it-2 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.395v01-00

         is-7 ta' Ottubru 2019 PV – PE641.410v01-00

4. Seduta ta' smigħ ma' Gabriel Bernardino, President tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol kif ukoll President tal-Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u, f'dik il-kapaċità, it-tieni Viċi President tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS)

ECON/9/00488

5. Seduta ta' smigħ ma' Jose Manuel Campa, President tal-Awtorità Bankarja Ewropea

ECON/9/00487

6. Seduta ta' smigħ ma' Steven Maijoor, President tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

ECON/9/00486

L-4 ta' Novembru 2019, 17.00 – 17.30

7. Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

8. Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

L-4 ta' Novembru 2019, 17.30 – 17.45

9. Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud u d-Direttiva 2008/118/KE dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa fir-rigward ta’ sforz ta’ difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni

ECON/9/00466

* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

 

Rapporteur:

 

Paul Tang (S&D)

PR – PE641.258v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

L-4 ta' Novembru 2019, 17.45 – 18.15

10. Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Rapporteur:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

11. Kwistjonijiet varji

12. Laqgħat li jmiss

It-Tnejn 18 ta' Novembru 2019, 15.00 – 18.30

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza