PDF 175kWORD 355k

 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

 

ECON(2019)1202_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 2. joulukuuta 2019 klo 15.00–18.30

Tiistai 3. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

2. joulukuuta 2019 klo 15.00–17.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

4. Rahapoliittinen keskustelu Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden kanssa

ECON/9/01878

2. joulukuuta 2019 klo 17.00–17.30

5. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta - vuosikertomus 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Valmistelija:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Vastaava:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Lausunto:

 

ECON*

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

2. joulukuuta 2019 klo 17.30–18.00

6. Vastuuvapaus 2018: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Valmistelija:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Lausunto:

 

ECON

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

7. Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Valmistelija:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Lausunto:

 

ECON, EMPL

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

8. Vastuuvapaus 2018: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Valmistelija:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Vastaava:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Lausunto:

 

ECON

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

3. joulukuuta 2019 klo 9.00–10.00

9. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Keskustelu tehtävään ehdolla olevan Fabio Panettan kanssa

3. joulukuuta 2019 klo 10.15–11.15

10. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Keskustelu tehtävään ehdolla olevan Isabel Schnabelin kanssa

3. joulukuuta 2019 klo 11.15–12.00

11. Pankkiunioni - vuosikertomus 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Esittelijä:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

3. joulukuuta 2019 klo 12.00–12.30  (suljetuin ovin)

12. Koordinaattoreiden kokous

3. joulukuuta 2019 klo 14.30–16.00

13. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan Elke Königin julkinen kuuleminen

ECON/9/00492

3. joulukuuta 2019 klo 16.00–16.30

14. Tietyt maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Esittelijä:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. marraskuuta 2019 klo 18.00

15. Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Esittelijä:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. marraskuuta 2019 klo 18.00

3. joulukuuta 2019 klo 16.30–17.00

16. Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Esittelijä:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 12. marraskuuta 2019 klo 12.00

2. joulukuuta 2019 klo 17.00–17.30

*** Äänestys ***

17. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

18. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

19. EP:n edustajan nimittäminen eurooppalaiseen tilastoja käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan

ECON/9/00495

20. Tietyt maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Esittelijä:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. marraskuuta 2019 klo 18.00

21. Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Esittelijä:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. marraskuuta 2019 klo 18.00

22. Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Vastaava:

 

ECON

 

 

 

         Suullisen kysymyksen ja päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

23. Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 39, IFRS 7 ja IFRS 9 osalta

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Vastaava:

 

ECON*

 

 

Lausunto:

 

JURI*

 

         Vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen

*** Äänestys päättyy ***

24. Muut asiat

25. Seuraavat kokoukset

Torstai 12. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö