PDF 187kWORD 355k

 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

 

ECON(2019)1202_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 3 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

It-2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 17.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

4. Djalogu Monetarju ma' Christine Lagarde, President tal-Bank Ċentrali Ewropew

ECON/9/01878

It-2 ta' Diċembru 2019, 17.00 – 17.30

5. Attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Responsabbli:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Opinjonijiet:

 

ECON*

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

It-2 ta' Diċembru 2019, 17.30 – 18.00

6. Kwittanza 2018: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Opinjonijiet:

 

ECON

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

7. Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Opinjonijiet:

 

ECON, EMPL

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

8. Kwittanza 2018: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Opinjonijiet:

 

ECON

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

It-3 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.00

9. Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mal-kandidat Fabio Panetta

It-3 ta' Diċembru 2019, 10.15 – 11.15

10. Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mal-kandidat Isabel Schnabel

It-3 ta' Diċembru 2019, 11.15 – 12.00

11. Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Rapporteur:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

It-3 ta' Diċembru 2019, 12.00 – 12.30  (bil-magħluq)

12. Laqgħa tal-koordinaturi

It-3 ta' Diċembru 2019, 14.30 – 16.00

13. Smigħ Pubbliku ma' Elke König, President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BUR)

ECON/9/00492

It-3 ta' Diċembru 2019, 16.00 – 16.30

14. Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-11 ta' Novembru 2019, 18.00

15. Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-11 ta' Novembru 2019, 18.00

It-3 ta' Diċembru 2019, 16.30 – 17.00

16. Bank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Rapporteur:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Eżami tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-12 ta' Novembru 2019, 12.00

It-2 ta' Diċembru 2019, 17.00 – 17.30

*** Ħin għall-votazzjoni ***

17. Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

18. Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

19. Nomina ta' rappreżentant tal-PE għall-Kumitat Konsultattiv Ewropew tal-Istatistika

ECON/9/00495

20. Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-11 ta' Novembru 2019, 18.00

21. Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Rapporteur:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-11 ta' Novembru 2019, 18.00

22. Tassazzjoni Ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata: BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Responsabbli:

 

ECON

 

 

 

         Adozzjoni ta' mistoqsija għal tweġiba orali u ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni

23. Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 39 u l-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 7 u 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Responsabbli:

 

ECON*

 

 

Opinjonijiet:

 

JURI*

 

         Adozzjoni ta' Rakkomandazzjoni għal "nonoġġezzjoni bikrija"

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

24. Kwistjonijiet varji

25. Laqgħat li jmiss

il-Ħamis 12 ta' Diċembru 2019, 09.00 – 12.30

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza