PDF 177kWORD 1151k

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

 

ECON(2019)1202_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 2. decembra 2019, od 15.00 do 18.30

v torek, 3. decembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

2. december 2019 od 15.00 do 17.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

4. Monetarni dialog s predsednico Evropske centralne banke Christine Lagarde

ECON/9/01878

2. december 2019 od 17.00 do 17.30

5. Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

 

Mnenje:

 

ECON*

         Obravnava osnutka mnenja

2. december 2019 od 17.30 do 18.00

6. Razrešnica 2018: Evropski bančni organ (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Mnenje:

 

ECON

         Obravnava osnutka mnenja

7. Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Mnenje:

 

ECON, EMPL

         Obravnava osnutka mnenja

8. Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

Mnenje:

 

ECON

         Obravnava osnutka mnenja

3. december 2019 od 9.00 do 10.00

9. Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Izmenjava mnenj s kandidatom Fabiom Panetto

3. december 2019 od 10.15 do 11.15

10. Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Izmenjava mnenj s kandidatko Isabel Schnabel

3. december 2019 od 11.15 do 12.00

11. Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Poročevalec:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava osnutka poročila

3. december 2019 od 12.00 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

12. Sestanek koordinatorjev

3. december 2019 od 14.30 do 16.00

13. Javna predstavitev z Elke König, predsednico Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/00492

3. december 2019 od 16.00 do 16.30

14. Zahteve za ponudnike plačilnih storitev

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Poročevalka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. november 2019 ob 18.00

15. Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Poročevalka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. november 2019 ob 18.00

3. december 2019 od 16.30 do 17.00

16. Evropska centralna banka - letno poročilo za leto 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Poročevalec:

 

Kostas Mavrides (Costas Mavrides) (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. november 2019 ob 12.00

2. december 2019 od 17.00 do 17.30

*** Glasovanje ***

17. Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

ECON/9/01694

* 2019/0817(NLE) 12451/2019 – C9-0149/2019

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

18. Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

ECON/9/01867

* 2019/0818(NLE) 13651/2019 – C9-0173/2019

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

19. Imenovanje predstavnika Evropskega parlamenta v Evropski svetovalni odbor za statistiko

ECON/9/00495

20. Zahteve za ponudnike plačilnih storitev

ECON/9/00407

* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

 

Poročevalka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.418v01-00
AM – PE643.160v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. november 2019 ob 18.00

21. Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

ECON/9/00408

* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

 

Poročevalka:

 

Lídia Pereira (PPE)

PR – PE641.419v01-00
AM – PE643.162v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 11. november 2019 ob 18.00

22. Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu. BEPS 2.0

ECON/9/01734

 2019/2901(RSP) 

 

 

 

 

RE – PE643.054v01-00
AM – PE643.244v02-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor in predloga resolucije

23. Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 7 in 9

ECON/9/01809

 2019/2912(RPS) D064618/01

 

Pristojni odbor:

 

ECON*

 

 

Mnenje:

 

JURI*

         Sprejetje priporočila za zgodnje nenasprotovanje

*** Konec glasovanja ***

24. Razno

25. Naslednja seja

Četrtek, 12. december 2019, od 9.00 do 12.30

Zadnja posodobitev: 27. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov