PDF 189kWORD 1243k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

ECON(2020)0122_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2020 m. sausio 22 d. 9.00–10.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 18 d. PV – PE644.729v01-00

         2019 m. gruodžio 2–3 d. PV – PE645.024v01-00

         2019 m. gruodžio 12 d. PV – PE644.986v01-00

5. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Pranešėja:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2020 m. sausio 22 d. 10.00–11.30 val.

6. Ekonominis dialogas ir keitimasis nuomonėmis su ECOFIN tarybos pirmininku, Kroatijos Respublikos ministro pirmininko pavaduotoju ir Kroatijos finansų ministru Zdravko Mariću

ECON/9/02210

2020 m. sausio 22 d. 11.30–12.10 val.

7. Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

ECON/9/02343

* 2020/0901(NLE) N9-0003/2020 – C9-0006/2020

 

Pranešėja:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE646.834v02-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su kandidatu į pareigas

2020 m. sausio 22 d. 12.10–12.30 val.

8. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 5 d. 12.00 val.

9. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON, EMPL

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 5 d. 12.00 val.

10. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 5 d. 12.00 val.

2020 m. sausio 22 d. 15.00–15.40 val.

11. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

ECON/9/02365

* 2020/0902(NLE) 

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su kandidatu į pareigas

2020 m. sausio 22 d. 15.45–16.25 val.

12. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

ECON/9/02366

* 2020/0903(NLE) N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su kandidatu į pareigas

2020 m. sausio 22 d. 16.30–17.10 val.

13. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

ECON/9/02367

* 2020/0904(NLE) N9-0006/2020 – C9-0011/2020

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis su kandidatu į pareigas

*** Balsavimas ***

2020 m. sausio 23 d. 9.00–9.15 val.

Bendras ECON ir ENVI komitetų posėdis (žr. atskirą darbotvarkės projektą)

2020 m. sausio 23 d. 9.15–9.45 val.

14. Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

ECON/9/02343

* 2020/0901(NLE) N9-0003/2020 – C9-0006/2020

 

Pranešėja:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE646.834v02-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

15. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

ECON/9/02365

* 2020/0902(NLE) 

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

16. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

ECON/9/02366

* 2020/0903(NLE) N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

17. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

ECON/9/02367

* 2020/0904(NLE) N9-0006/2020 – C9-0011/2020

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

18. Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Pranešėjai:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

19. 2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 12 d. 12.00 val.

20. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 5 d. 12.00 val.

21. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON, EMPL

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 5 d. 12.00 val.

22. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 5 d. 12.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

2020 m. sausio 23 d. 9.45–10.15 val.

23. 2019 m. metinis pranešimas dėl konkurencijos politikos

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Pranešėja:

 

Stéphanie Yon-Courtin (RENEW)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 9 d. 12.00 val.

2020 m. sausio 23 d. 10.15–10.45 val.

24. 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

ECON*

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 9 d. 18.00 val.

2020 m. sausio 23 d. 10.45–11.15 val.

25. 2019 m. metinis pranešimas dėl bankų sąjungos

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON

 

 

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 13 d. 12.00 val.

26. Kiti klausimai

27. Kiti posėdžiai

2020 m. sausio 27 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika