PDF 186kWORD 1210k

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

 

ECON(2020)0122_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 22. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

v četrtek, 23. januarja 2020, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

22. januar 2020 od 9.00 do 10.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

4. Sprejetje zapisnikov s sej:

         18. november 2019 PV – PE644.729v01-00

         2. in 3. december 2019 PV – PE645.024v01-00

         12. december 2019 PV – PE644.986v01-00

5. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Poročevalka:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON*

 

 

Mnenje:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

         Obravnava osnutka poročila

22. januar 2020 od 10.00 do 11.30

6. Ekonomski dialog in izmenjava mnenj z Zdravkom Marićem, predsednikom Sveta ECOFIN, podpredsednikom in ministrom za finance Republike Hrvaške

ECON/9/02210

22. januar 2020 od 11.30 do 12.10

7. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

ECON/9/02343

* 2020/0901(NLE) N9-0003/2020 – C9-0006/2020

 

Poročevalka:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE646.834v02-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Izmenjava mnenj z izvoljenim kandidatom

22. januar 2020 od 12.10 do 12.30

8. Razrešnica 2018: Evropski bančni organ (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Mnenje:

 

ECON

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. december 2019 ob 12.00

9. Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Mnenje:

 

ECON, EMPL

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. december 2019 ob 12.00

10. Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Mnenje:

 

ECON

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. december 2019 ob 12.00

22. januar 2020 od 15.00 do 15.40

11. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/02365

* 2020/0902(NLE) 

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Izmenjava mnenj z izvoljenim kandidatom

22. januar 2020 od 15.45 do 16.25

12. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/02366

* 2020/0903(NLE) N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Izmenjava mnenj z izvoljenim kandidatom

22. januar 2020 od 16.30 do 17.10

13. Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/02367

* 2020/0904(NLE) N9-0006/2020 – C9-0011/2020

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Izmenjava mnenj z izvoljenim kandidatom

*** Glasovanje ***

23. januar 2020 od 9.00 do 9.15

Skupna seja odborov ECON in ENVI (glej ločeni osnutek dnevnega reda)

23. januar 2020 od 9.15 do 9.45

14. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

ECON/9/02343

* 2020/0901(NLE) N9-0003/2020 – C9-0006/2020

 

Poročevalka:

 

Irene Tinagli (S&D)

PR – PE646.834v02-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

15. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/02365

* 2020/0902(NLE) 

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

16. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/02366

* 2020/0903(NLE) N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

17. Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

ECON/9/02367

* 2020/0904(NLE) N9-0006/2020 – C9-0011/2020

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

18. Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank

ECON/9/02237

***I 2016/0365(COD) COM(2016)0856 – C8-0484/2016

 

Soporočevalca:

 

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

19. Evropska centralna banka - letno poročilo za leto 2018

ECON/9/00498

 2019/2129(INI) 

 

Poročevalec:

 

Costas Mavrides (S&D)

PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. november 2019 ob 12.00

20. Razrešnica 2018: Evropski bančni organ (EBA)

ECON/9/00819

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Mnenje:

 

ECON

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. december 2019 ob 12.00

21. Razrešnica 2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

ECON/9/00797

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Mnenje:

 

ECON, EMPL

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. december 2019 ob 12.00

22. Razrešnica 2018: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

ECON/9/00794

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Derk Jan Eppink (ECR)

PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Mnenje:

 

ECON

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. december 2019 ob 12.00

*** Konec glasovanja ***

23. januar 2020 od 9.45 do 10.15

23. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Poročevalka:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

INTA, IMCO, AGRI

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. januar 2020 ob 12.00

23. januar 2020 od 10.15 do 10.45

24. Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01635

 2019/2126(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG* –

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Mnenje:

 

ECON*

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. december 2019 ob 18.00

23. januar 2020 od 10.45 do 11.15

25. Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Poročevalec:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 13. december 2019 ob 12.00

26. Razno

27. Naslednja seja

ponedeljek, 27. januar 2020 od 15.00 do 18.30

Zadnja posodobitev: 21. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov