PDF 185kWORD 268k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

 

ECON(2020)0127_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 27 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

27 януари 2020 г., 15.00–16.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Лица, обслужващи кредити, и купувачи на кредити

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Съдокладчици:

 

Естер де Ланге (PPE)
Ирене Тинали (S&D)

PR – PE644.827v01-00
AM – PE645.006v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO, JURI

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 19 декември 2019 г., 14.00 ч.

27 януари 2020 г., 16.00–17.30 ч.

Съвместно заседание на комисиите ECON и EMPL (вж. отделен проект на дневен ред)

27 януари 2020 г., 17.30–18.30 ч.

4. Икономически диалог и размяна на мнения относно Есенния фискален пакет на Европейския семестър за 2020 г. с:

- Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател по въпросите на икономиката в интерес на хората и
- Паоло Джентилони, член на Комисията, отговарящ за икономиката

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

Четвъртък, 6 февруари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч.

Последно осъвременяване: 21 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност