PDF 190kWORD 264k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2020)0127_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 27 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

27 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 16.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Podmioty obsługujące kredyty oraz nabywcy kredytów

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Współsprawozdawczynie:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00
AM – PE645.006v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

IMCO, JURI

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 19 grudnia 2019 r., godz. 14.00

27 stycznia 2020 r., w godz. 16.00 – 17.30

Wspólne posiedzenie komisji ECON i EMPL: zob. osobny projekt porządku dziennego

27 stycznia 2020 r., w godz. 17.30 – 18.30

4. Dialog gospodarczy i wymiana poglądów na temat jesiennego pakietu fiskalnego dotyczącego europejskiego semestru 2020 z:

- Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym wykonawczym do spraw gospodarki służącej ludziom, oraz
- Paolem Gentilonim, komisarzem do spraw gospodarki 

5. Sprawy różne

6. Następne posiedzenia

Czwartek, 6 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności