PDF 190kWORD 264k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2020)0127_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 27. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

27. januára 2020 od 15.00 do 16.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Správcovia úverov a nákupcovia úverov

ECON/9/00276

***I 2018/0063A(COD) COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

 

Spoluspravodajkyne:

 

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE644.827v01-00
AM – PE645.006v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO, JURI

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. december 2019, 14.00 h

27. januára 2020 od 16.00 do 17.30 h

Spoločná schôdza výborov ECON a EMPL (pozri osobitný návrh programu)

27. januára 2020 od 17.30 do 18.30 h

4. Hospodársky dialóg a výmena názorov na jesenný fiškálny balík európskeho semestra 2020 s:

– Valdisom Dombrovskisom, výkonným podpredsedom pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí,
– Paolom Gentilonim, komisárom pre hospodárstvo

5. Rôzne otázky

6. Nasledujúce schôdze

štvrtok 6. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h

Posledná úprava: 21. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia