PDF 178kWORD 297k

 

 

Комисия по икономически и парични въпроси

 

ECON(2020)0217_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 18 февруари 2020 г., 11.00–13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

17 февруари 2020 г., 15.00–15.45 ч.

Съвместно заседание на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси в заседателна зала JAN 4Q1: вж. отделния проект на дневен ред

17 февруари 2020 г., 16.00–17.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Отчет относно текущи междуинституционални преговори

4. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Докладчик:

 

Орор Лалюк (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Водеща:

 

ECON*

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 24 януари 2020 г., 12.00 ч.

17 февруари 2020 г., 17.00–18.00 ч.

5. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение

ECON/9/02496

         Размяна на мнения относно делегирания акт за пазарния риск съгласно Регламента за капиталовите изисквания и относно други предстоящи делегирани актове

18 февруари 2020 г., 11.00–12.00 ч.

6. Размяна на мнения с Ханс Хухерворст, председател на Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), и Ерки Лийканен, председател на управителния съвет на Фондацията на Комитета по международни счетоводни стандарти (ФКМСС)

ECON/9/00483

18 февруари 2020 г., 12.00–13.00 ч.

*** Време за гласуване ***

7. Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Докладчик:

 

Педру Маркеш (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 13 декември 2019 г., 12.00 ч.

8. Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Докладчик:

 

Стефани Йон-Куртен (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Водеща:

 

ECON

 

 

Подпомагащи:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 9 януари 2020 г., 12.00 ч.

9. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Докладчик:

 

Орор Лалюк (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Водеща:

 

ECON*

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 24 януари 2020 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

5 март 2020 г., четвъртък, 9.00 - 12.30 ч. (предстои потвърждение)

Последно осъвременяване: 10 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност