PDF 183kWORD 289k

 

 

Hospodářský a měnový výbor

 

ECON(2020)0217_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 17. února 2020, 15:00–18:30

Úterý 18. února 2020, 11:00–13:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

17. února 2020, 15:00–15:45

Společná schůze výborů BUDG-ECON v místnosti JAN 4Q1: viz samostatný návrh pořadu jednání

17. února 2020, 16:00–17:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

4. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON*

 

 

Stanoviska:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         projednání pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. ledna 2020, 12:00

17. února 2020, 17:00–18:00

5. Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření

ECON/9/02496

         výměna názorů o aktu v přenesené pravomoci o tržním riziku podle nařízení o kapitálových požadavcích a o dalších připravovaných aktech v přenesené pravomoci

18. února 2020, 11:00–12:00

6. Výměna názorů s Hansem Hoogervorstem, předsedou Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB), a Erkkim Liikanenem, předsedou správců nadace mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS

ECON/9/00483

18. února 2020, 12:00–13:00

*** Hlasování ***

7. Bankovní unie - výroční zpráva za rok 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Zpravodaj:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. prosince 2019, 12:00

8. Politika v oblasti hospodářské soutěže - výroční zpráva za rok 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON

 

 

Stanoviska:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. ledna 2020, 12:00

9. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON*

 

 

Stanoviska:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. ledna 2020, 12:00

*** Konec hlasování ***

10. Různé

11. Příští schůze

Čtvrtek 5. března 2020 od 9:00 do 12:30 (bude potvrzeno)

Poslední aktualizace: 9. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí