PDF 175kWORD 1018k

 

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

 

ECON(2020)0217_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 17. veebruar 2020 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 18. veebruar 2020 kell 11.00–13.00

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

17. veebruar 2020 kell 15.00–15.45

BUDG- ja ECON-komisjoni ühine koosolek ruumis JAN 4Q1 (vt eraldi päevakorra projekti)

17. veebruar 2020 kell 16.00–17.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

4. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta majanduskasvu analüüs

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Raportöör:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Vastutav:

 

ECON*

 

 

Arvamused:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 24. jaanuar 2020 kell 12.00

17. veebruar 2020 kell 17.00–18.00

5. Delegeeritud õigusaktide ja rakendusmeetmete kontroll

ECON/9/02496

         Arvamuste vahetus kapitalinõuete määruse kohase tururiski käsitleva delegeeritud õigusakti ja muude eelseisvate delegeeritud õigusaktide kohta

18. veebruar 2020 kell 11.00–12.00

6. Arvamuste vahetus Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) esimehe Hans Hoogervorstiga ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse järelevalvenõukogu esimehe Erkki Liikaneniga

ECON/9/00483

18. veebruar 2020 kell 12.00–13.00

*** Hääletus ***

7. 2019. aasta aruanne pangandusliidu kohta

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Raportöör:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 13. detsember 2019 kell 12.00

8. Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Raportöör:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Vastutav:

 

ECON

 

 

Arvamused:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 9. jaanuar 2020 kell 12.00

9. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta majanduskasvu analüüs

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Raportöör:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Vastutav:

 

ECON*

 

 

Arvamused:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 24. jaanuar 2020 kell 12.00

*** Hääletuse lõpp ***

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

Neljapäev, 5. märts 2020 kell 9.00–12.30 (kinnitamisel)

Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika