PDF 176kWORD 288k

 

 

Commissie economische en monetaire zaken

 

ECON(2020)0217_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 18 februari 2020, 11.00 - 13.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

17 februari 2020, 15.00 - 15.45 uur

Gezamenlijke vergadering BUDG-ECON in vergaderzaal JAN 4Q1: zie afzonderlijke ontwerpagenda

17 februari 2020, 16.00 - 17.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

4. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

 

 

Adviezen:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 24 januari 2020, 12.00 uur

17 februari 2020, 17.00 - 18.00 uur

5. Toetsing van gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen

ECON/9/02496

         Gedachtewisseling over de gedelegeerde handeling over marktrisico in het kader van de verordening kapitaalvereisten en andere toekomstige gedelegeerde handelingen

18 februari 2020, 11.00 - 12.00 uur

6. Gedachtewisseling met Hans Hoogervorst, voorzitter van de International Accounting Standards Board (IASB), en Erkki Liikanen, voorzitter van de IFRS Foundation Trustees

ECON/9/00483

18 februari 2020, 12.00 - 13.00 uur

*** Stemming ***

7. Bankenunie - jaarverslag 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Rapporteur:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 13 december 2019, 12.00 uur

8. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Rapporteur:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Bevoegd:

 

ECON

 

 

Adviezen:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 9 januari 2020, 12.00 uur

9. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

 

 

Adviezen:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 24 januari 2020, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

Donderdag 5 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur (nog te bevestigen)

Laatst bijgewerkt op: 10 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid