PDF 183kWORD 289k

 

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

 

ECON(2020)0217_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 18 lutego 2020 r., w godz. 11.00 – 13.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 15.45

Wspólne posiedzenie BUDG-ECON w sali posiedzeń JAN 4Q1: zob. oddzielny projekt porządku dziennego

17 lutego 2020 r., w godz. 16.00 – 17.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych

4. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 24 stycznia 2020 r., godz. 12.00

17 lutego 2020 r., w godz. 17.00 – 18.00

5. Kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych

ECON/9/02496

         Wymiana poglądów na temat aktu delegowanego w sprawie ryzyka rynkowego w związku z CRR i innych przyszłych aktów delegowanych

18 lutego 2020 r., w godz. 11.00 – 12.00

6. Wymiana poglądów z Hansem Hoogervorstem, przewodniczącym Międzynarodowej Rady Standardów Rachunkowości (IASB), oraz Erkki Liikanenem, przewodniczącym rady nadzorczej Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

ECON/9/00483

18 lutego 2020 r., w godz. 12.00 – 13.00

*** Głosowanie ***

7. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za 2019 r.

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 13 grudnia 2019 r., godz. 12.00

8. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2019 r.

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 9 stycznia 2020 r., godz. 12.00

9. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON*

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 24 stycznia 2020 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania ***

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

Czwartek 5 marca 2020 r., godz. 9.00–12.30 (do potwierdzenia)

Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności