PDF 186kWORD 289k

 

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

 

ECON(2020)0217_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 17. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h

utorok 18. februára 2020 od 11.00 do 13.00 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

17. februára 2020 od 15.00 do 15.45 h

Spoločná schôdza výborov BUDG a ECON v zasadacej miestnosti JAN 4Q1: pozri osobitný návrh programu schôdze

17. februára 2020 od 16.00 do 17.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

4. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. január 2020, 12.00 h

17. februára 2020 od 17.00 do 18.00 h

5. Preskúmanie delegovaných aktov a vykonávacích opatrení

ECON/9/02496

         výmena názorov o delegovanom akte o trhovom riziku v zmysle nariadenia CRR a o ďalších pripravovaných delegovaných aktoch

18. februára 2020 od 11.00 do 12.00 h

6. Výmena názorov s Hansom Hoogervorstom, predsedom Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), a Erkkim Liikanenom, predsedom dozornej rady nadácie IFRS

ECON/9/00483

18. februára 2020 od 12.00 do 13.00 h

*** Hlasovanie ***

7. Banková únia – výročná správa za rok 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Spravodajca:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. december 2019, 12.00 h

8. Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. január 2020, 12.00 h

9. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. január 2020, 12.00 h

*** Koniec hlasovania ***

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

štvrtok 5. marca 2020 od 09.00 do 12.30 h (bude potvrdené)

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia