PDF 176kWORD 1025k

 

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

 

ECON(2020)0217_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 17. februarja 2020, od 15.00 do 18.30

v torek, 18. februarja 2020, od 11.00 do 13.00

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

17. februar 2020 od 15.00 do 15.45

Skupna seja odborov BUDG-ECON v sejni sobi JAN 4Q1: glej ločeni osnutek dnevnega reda

17. februar 2020 od 16.00 do 17.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

4. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Poročevalka:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON*

 

 

Mnenje:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Obravnava predlogov sprememb

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 24. januar 2020 ob 12.00

17. februar 2020 od 17.00 do 18.00

5. Pregled delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov

ECON/9/02496

         Izmenjava mnenj o delegiranem aktu o tržnem tveganju v skladu z uredbo o kapitalskih zahtevah in o drugih prihodnjih delegiranih aktih

18. februar 2020 od 11.00 do 12.00

6. Izmenjava mnenj s predsednikom Uprave za mednarodne računovodske standarde (IASB) Hansom Hoogervorstom in predsednikom skrbnikov fundacije IFRS Erkkijem Liikanenom

ECON/9/00483

18. februar 2020 od 12.00 do 13.00

*** Glasovanje ***

7. Bančna unija – letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Poročevalec:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 13. december 2019 ob 12.00

8. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Poročevalka:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON

 

 

Mnenje:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. januar 2020 ob 12.00

9. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Poročevalka:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON*

 

 

Mnenje:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 24. januar 2020 ob 12.00

*** Konec glasovanja ***

10. Razno

11. Naslednja seja

četrtek, 5. marec 2020, od 9.00-12.30 (še ni potrjeno)

Zadnja posodobitev: 10. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov