PDF 177kWORD 289k

 

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0217_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 17 februari 2020 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00–13.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

17 februari 2020 kl. 15.00–15.45

Gemensamt sammanträde mellan BUDG- och ECON-utskotten i rum JAN 4Q1: se separat förslag till föredragningslista

17 februari 2020 kl. 16.00–17.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

4. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Föredragande:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON*

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 januari 2020 kl. 12.00

17 februari 2020 kl. 17.00–18.00

5. Granskning av delegerade akter och genomförandeåtgärder

ECON/9/02496

         Diskussion om den delegerade akten om marknadsrisker under kapitalkravsförordningen och om andra kommande delegerade akter

18 februari 2020 kl. 11.00–12.00

6. Diskussion med Hans Hoogervorst, ordförande för International Accounting Standards Board (IASB), och Erkki Liikanen, ordförande för IFRS-stiftelsen

ECON/9/00483

18 februari 2020 kl. 12.00–13.00

*** Omröstning ***

7. Bankunionen – årsrapport 2019

ECON/9/01154

 2019/2130(INI) 

 

Föredragande:

 

Pedro Marques (S&D)

PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 december 2019 kl. 12.00

8. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

ECON/9/01153

 2019/2131(INI) 

 

Föredragande:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v02-00
AM – PE645.100v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

Rådgivande utskott:

 

INTA, IMCO, AGRI

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 januari 2020 kl. 12.00

9. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

ECON/9/02115

 2019/2211(INI) 

 

Föredragande:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON*

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 januari 2020 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas ***

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

Torsdagen den 5 mars 2020, kl. 09:00–12:30 (obekräftat)

Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy