PDF 173kWORD 274k

 

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

ECON(2020)0608_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 8 juni 2020 kl. 15.45–19.45

Tisdagen den 9 juni 2020 kl. 14.00–15.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

8 juni 2020 kl. 15.45–17.45

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Monetär dialog med Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken

ECON/9/01878

8 juni 2020 kl. 17.45–18.45

4. Offentlig utfrågning med Christine Lagarde, ordförande för Europeiska systemrisknämnden

ECON/9/00485

8 juni 2020 kl. 18.45–19.45

*** Omröstning ***

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen inleds och avslutas.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter

5. Ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin

ECON/9/02868

***I 2020/0066(COD) COM(2020)0310 – C9-0122/2020

 

Föredragande:

 

Jonás Fernández (S&D)

PR – PE652.396v01-00
AM – PE652.494v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 26 maj 2020 kl. 17.00

9 juni 2020 kl. 14.00–15.00

6. Meddelanden från ordföranden

Tillkännagivande av resultatet av omröstningen om ändringsförslagen

Inledning av omröstningsförfarandet på distans för den slutliga omröstningen om förslaget till betänkande i dess ändrade form.

Ordföranden meddelar exakt när omröstningen inleds och avslutas.

*** Omröstningen avslutas ***

9 juni 2020 kl. 14.00–14.30

7. Ändring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

ECON/9/02991

* 2020/0082(CNS) COM(2020)0198 – C9-0137/2020

 

Föredragande:

 

Ondřej Kovařík (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

 

 

 

         Diskussion och beslut om förfarande

8. Ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet

ECON/9/02992

* 2020/0084(CNS) COM(2020)0201 – C9-0136/2020

 

Ansvarigt utskott:

 

ECON

(PPE)

 

 

         Diskussion och beslut om förfarande

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

Fastställs senare

Senaste uppdatering: 4 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy